wyszukaj badania


LISTA badań

PRZYGOTUJ się do badań

1. 24 godziny przed: unikaj intensywnego wysiłku fizycznego
2. 12 godzin przed: nie jedz i nie pij nic prócz wody
3. 1 godzinę przed: nie pal
4. 10-15 minut przed: usiądź i odpocznij
5. poinformuj o stosowanych: insulinie, lekach, leczeniu i suplementach
6. godziny, w których powinno
się pobierać krew do badań:
07:00 - 10:00